Aurutõke

Puistevillaga kaetava pinna konstruktsioonis tuleb arvestada aurutõkke paigaldamisega (kas aurutõkkepaber või hingav aurutõkkekile), tavalise kasvuhoonekile kasutamine tuleb välistada. Hooned funktsioneerivad korralikult vaid siis, kui piirded on seestpoolt veeaurutihedamad kui väljastpoolt.

Villakihi alla jäävasse konstruktsiooni paigaldatud aurutõkke eesmärgiks on vältida niiskuse tungimine pööningu villakihi sisse. Kogu hoone konstruktsioon peab olema õhutihe. Hea õhutihedus on üks eeldus hoone ventilatsiooni kontrolli all hoidmiseks ja soojuskadude vältimiseks ventilatsiooni kaudu. Õhutiheda konstruktsiooni korral ei pääse niiske õhk läbi pragude ja hõreduste konstruktsiooni tungima, mis vähendab niiskuskahjustuste ohtu.

Aurutõke paigaldatakse ülekattega (150 mm) ning liitekohad teibitakse kahepoolse teibiga või liimitakse omavahel õhutihedaks ehitusmastiksiga. Aurutõke peab kõikjal olema pidev. Rebenenud ja katkised kohad tuleb paigata. Aurutõkkekihi ja seina omavahelised ühenduskohad ning kõik läbiviigud läbi aurutõkkekihi peavad olema tihendatud, korralik tihendamine välistab aurutõkkes „katkestused“.

Halva õhutihedusega piirdekonstruktsiooniga kaasnevad ohud
Niiskuskahjustused Läbi soojustatud konstruktsiooni väljuv niiske siseõhk tekitab oma teel kondensatsiooni. Pikemas perspektiivis võib see põhjustada konstruktsioonis tõsiseid niiskus- ja hallituskahjustusi.
Eluruumi ebamugavus Elektriharukarpide, akende ja taldmike juurde jäänud ebatihedused tekitavad tuuletõmmet ja külma kiirgamist välisseintest. Eriti on seda tunda tuulise ilmaga.
Kehv küttemajandus Hoone kasutab rohkem energiat. Ebatihe konstruktsioon võib suurendada energiakulu 20-30%, seda soojustuse toime kahanemise, tarbetu ventilatsiooni ja soojuse korduvkasutuse süsteemi kehvema kasuteguri kaudu.
Siseõhu kvaliteet Õhu vahetumine on mõnes ruumis kiirem, kui teises.
Välisõhu osakesed Välisõhus leiduvate osakeste (tolm ja muu) ja gaaside (nt. radooni) levimine otse ruumi siseõhku.

Vt ka teisi lisatöid:
- Käiguteede ehitamine
- Tuulesuunajate ehitamine
- Täiendava plaatvilla paigaldamine
- Luugiraamide ehitamine
- Torude isoleerimine
- Korstende isoleerimine
- Ehitusprahi koristamine
 

Kalkulaator*

Ruumi pindala (m2):
Puistevilla paksus:
Puistevilla kogus (m3): 
Puistevilla hind (€)

Kütte liik:
U-väärtus** (W/m2K): 
Energiakadu (kWh/aastas): 
Kokkuhoid (€/aastas): 
* Kalkulaator sisaldab ainult puistevilla materjali ja paigaldamist ning on LIGIKAUDNE! Hind sõltub objekti asukohast, suurusest ja materjali hinnast.

VAATA HINNA KUJUNEMIST SIIT!


** Mida väiksem on soojusjuhtivusteguri U-väärtus, seda soojapidavam on hoone.© INTERHEAT OÜ Gonsiori 21 15020 Tallinn  |  GSM 55575698
Email  Sisukaart  Prindi  Tagasiside